OFERTA
 

Audyt IT
E-ON INTERNET
Komputery przenośne
Komputery stacjonarne
Oprogramowanie
Outsourcing IT
Serwery
Sieci strukturalne
System iMES
NVIDIA TESLA / CUDA
   
  CERTYFIKATY
Zobacz wszystkie
certyfikat
 
logo

 :: polski :: english

 :: szukaj
Start Firma Oferta Sklep Forum Pomoc Do pobrania Praca Kontakt

Wprowadzenie usług outsourcingu IT jest efektem dynamicznego rozwoju rynku dóbr i usług oraz wzrostem konkurencji. Taka sytuacja wymusza reorganizację pewnych procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Usługi outsourcingu zostały stworzone dla tych funkcji przedsiębiorstwa, które nie są bezpośrednio związane z podstawową działalnością firmy. Polegają one na przekazaniu wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym typowych zadań wykonywanych przez wewnętrzne komórki IT. Zlecenie wykonania tych usług firmom z zewnątrz pozwala przedsiębiorstwu skupić swoje zasoby i środki finansowe na obszarach stanowiących podstawę jego działań, tych, w których firma osiąga przewagę konkurencyjną. Główną przyczyną wprowadzania w organizacji outsourcingu informatycznego jest redukcja kosztów działania własnych systemów komputerowych oraz dążenie do realizacji usług na coraz wyższym poziomie. Dzięki uzyskaniu efektu synergii klient uzyskuje też możliwości zakupu sprzętu w bardziej atrakcyjnych cenach.

Dzięki outsourcingowi można osiągnąć wiele korzyści, m.in.:

 • Obniżenie kosztów, ponieważ nie są ponoszone koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem stanowisk pracy, koszty ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych oraz szkoleń pracowników.
 • Oszczędność czasu, gdyż kadra zarządzająca może się skupić na kluczowych działaniach firmy prowadzących do zwiększenia udziałów w rynku i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.
 • Uproszczenie procesów zarządczych i administracyjnych poprzez wydzielenie ze struktury firmy obszarów nie związanych ściśle z profilem biznesowym firmy.
 • Zwiększenie efektywności pracy – użytkownicy końcowi IT mogą liczyć na szybkie udzielenie konsultacji, pomocy technicznej oraz szkolenia.
 • Stabilność, ponieważ opieka nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi firmy uniezależniona jest od chorób i urlopów personelu.
 • Know-how - możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i wiedzy.
 • Szybki dostęp do wiedzy i wsparcia - możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć z dziedziny przesyłania usług teleinformatycznych, wsparcie telefoniczne (help-desk).
 • Elastyczność na zmiany, ponieważ firma zewnętrzna będzie dostosowywać natężenie pracy i obsługi do rzeczywistych potrzeb Partnera.
 • Jakość dostarczanych usług - E-ON IIT realizuje swoją pracę według założeń umowy, ściśle określone zostają czasy reakcji i szybkość rozwiązania problemu.
 • Pewność prawidłowego działania IT, wynikającą ze współpracy z partnerem, któremu zależy na sukcesie Klienta, zmniejszenie do minimum ryzyka awarii systemów.

W ramach outsourcingu IT oferujemy kompleksową obsługę informatyczną. Usługa ta obejmuje m.in.:

 • Administrację, konfigurację i rozbudowę sprzętu, pod kątem wymagań stawianych przez pracujące na nim aplikacje.
 • Utrzymanie i zarządzanie oprogramowaniem.
 • Instalację, konfigurację, testy, archiwizację plików konfiguracyjnych, dokumentację systemu.
 • Bezpieczne składowanie (backup) danych użytkowników.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa systemów, aplikacji i danych.
 • Utrzymanie i zarządzanie zasobami użytkowników: konta, profile sprzętowe i programowe, polityka bezpieczeństwa.
 • Konsultacje i prace projektowe związane ze zmianami i rozbudową systemu, eliminację słabych punktów.
 • Administrację systemami, bieżący monitoring i wykrywanie sytuacji awaryjnych, realizowane przez agentów systemowych badających podstawowe parametry pracy.
 • Bieżące rozwiązywanie problemów i prowadzenie działań naprawczych (serwis).
 • Dostęp do obsługi centrum zarządzania poprzez system HelpDesk z wykorzystaniem łączy telefonicznych, faksu, e-maila i strony www.
 • Raportowanie o zaistniałych awariach i sposobach ich usuwania.

Zmiana sposobu obsługi IT w firmie, to często trudna decyzja i jej podjęcie nie jest łatwe. Serdecznie zapraszamy do rozmowy i nawiązania współpracy. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Prosimy o kontakt na adres: biuro@e-on.pl

 

Referencje:

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.

 

Central Europe BPO

 

Nestle Scholler

 

KRUK S.A.

Wiecej informacji o outsourcingu:

- Outsourcing IT a koszty

- Outsourcing Center

- HP outsourcing