OFERTA
 

Audyt IT
E-ON INTERNET
Komputery przenośne
Komputery stacjonarne
Oprogramowanie
Outsourcing IT
Serwery
Sieci strukturalne
System iMES
NVIDIA TESLA / CUDA
   
  CERTYFIKATY
Zobacz wszystkie
certyfikat
 
logo

 :: polski :: english

 :: szukaj
Start Firma Oferta Sklep Forum Pomoc Do pobrania Praca Kontakt

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom chcielibyśmy zaproponować kompleksowe usługi doradztwa i kontroli systemów informatycznych. Nasi specjaliści bazując na wiedzy potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami oraz doświadczeniu zawodowym, dokonają w Państwa firmach  usług szeroko rozumianego doradztwa związanego z problematyką IT.

Rozróżniamy kilka zakresów audytu informatycznego:

              audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych. Dzięki niemu zostaną ujawnione potencjalne błędy w architekturze sieci komputerowej, oprogramowaniu, sprawdzimy procesy autoryzacji, uprawnienia dostępu, kopii bezpieczeństwa, przejrzymy sprzęt komputerowy pod kątem optymalizacji wydajności i mniejszej awaryjności. Wszystkie te działania maja na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa infrastruktury IT, zabezpieczymy przed utratą danych w przypadku przypadkowych jak i celowych działań, zabezpieczymy Państwa interesy przed nieuczciwą konkurencją. Nakłady poniesione na inwestycje w zabezpieczenia i zwiększenie jakości systemów IT są o wiele mniejsze niż koszty usuwania skutków potencjalnych problemów. Profilaktyka jest nie tylko opłacalna w stosunku do zdrowia ludzkiego, to samo tyczy się systemów informatycznych.

 

              audyt oprogramowania. Audyt oprogramowania zwany również inwentaryzacją sprzętu i oprogramowania, polega na inwentaryzacji wszystkich zasobów informatycznych: komputerów, notebooków, serwerów wraz z zainstalowanymi na nich aplikacjami, następnie dokonywana jest inwentaryzacja licencji, kluczy licencyjnych, umów. Wszystkie te informacje są umieszczane w bazie danych gdzie następuje porównanie zainstalowanych aplikacji z licencjami, do których macie Państwo prawo użytkowania. Inwentaryzacja ta pozwala optymalizować wykorzystanie sprzętu i oprogramowania, zaplanować rozwój infrastruktury, modernizacje czy wymianę, wdrożyć procedury użytkowania i instalacji oprogramowania, przejrzeć dyski twarde pracowników pod kątem niepożądanych treści. Wdrożone procedury użytkowania narzędzi informatycznych zabezpieczają interesy firmy, członków zarządu, pracowników działów informatycznych w przypadku wykrycia nielegalnego oprogramowania. Firma E-ON rygorystycznie przestrzega zasad poufności danych pod rygorem kar finansowych, które są uregulowane w umowie audytowej, informacje o stanie systemów informatycznych czy legalności są przekazywane w formie kodowanej wyłącznie na ręce właścicieli, akcjonariuszy, udziałowców, najwyższej kadry zarządzającej lub upoważnionych do tego osób. Jesteśmy rekomendowani przez Microsoft do przeprowadzania audytu informatycznego i bierzemy czynny udział w programie Software Assets Management przy współpracy BSA (Business Software Alliance)  i Microsoft.

 

              audyt przetwarzania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Audyt polega na sprawdzeniu systemów informatycznych i dostosowanie ich do obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. Sprawdzane szczególnie są procedury i mechanizmy: zbierania, przechowywania, prezentacji oraz usuwania informacji zawierających dane umożliwiające identyfikacje osób. Audyt ten przygotuje i zabezpieczy system informatyczny na wypadek kontroli GIODO Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Nasza firma posiada akredytacje PARP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działanie 2.1 dla dziedziny specjalizacji: "Innowacje i nowe technologie".

 

Certyfikaty:

Software Assets Management - Audyt Informatyczny, 2006r

 

Audyt Informatyczny - Teoria i Praktyka, 2003r